Tarifes

XX €

Sessió individual

XX €

Bo 3 sessions

XX €

Bo 5 sessions

* Els imports de les sessions a domicili inclouen el desplaçament, materials i aparells, en cas de ser necessaris.